מדיניות פרטיות

מסירת פרטים על ידי הלקוח ומדיניות הגנת הפרטיות.

 

הגלריה מכבדת את פרטיותו של כל מבקר באתר. הגלריה רשאית לנהל מאגר מידע, אשר יגיע לידיעתה באמצעות השימוש באתר או שהועברו על ידי הלקוח, מרצונו החופשי.

הלקוח יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר בהודעת הדוא"ל.

הגלריה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח. למרות האמור, הגלריה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי הלקוח לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.

 

קניין רוחני

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר  של גלריה, עיצובו של האתר, כתובתו, עבודות האמנות הינם קניינם  הבלעדי של אמני הגלריה. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של הגלריה מראש ובכתב.

 

הערה חשובה:

 

יתכן והצבעים שמוצגים באתר יהיו שונים במקצת בין הצבעים במציאות משום שצבעוניות המסך שונה במעט מן הצבעים במציאות.

אנו נפעל כמיטב יכולתנו שעבודות האמנות שרכשתם יגיעו אליכם באופן המיטבי ביותר.

שביעות רצונכם היא הצלחתנו.  

בכל שאלה, בירור, ניתן לפנות אלינו במייל:

info@nogagallery.com